Headerbild

Medlemsavgifter

Tibro Kanotklubbs medlemsavgifter för 2023

 * 200 kronor från och med dagen du fyller 17 år.

* För ungdomar under 17 år är medlemsavgiften 100 kr.

* Familjeavgift per familj, boende på samma adress, är maximalt 400 kr.

 * Kanotavgift 800 kr
(uttages om inte inkomstbringande arbete utförts)

Licens  100 kr (Här ingår även en försäkring som gäller när man tränar och tävlar)

 

Medlemsavgiften betalas till PlusGiro konto 59 11 23 - 5. eller BankGiro 372-1420

Uppge Namn, Adress, mobilnummer, samt Födelsedata (10 siffror) på samtliga i familjen.

Uppge även E-POSTADRESS.

 Kompletterande info via e-post info@tibrokk.nu

Betala medlemsavgiften (gäller de som ej har gjort detta) så snart som möjligt!

 

För medlemsavgiften får du bland annat:

à      Låna kanot under fasta träningskvällar erfodras betald kanotavgift.

à      Trevligt kanothus med toalett och dusch.

à      Trevlig gemenskap.

à      Med mera.