Headerbild

Årsmöte 2023

INBJUDAN till ÅRSMÖTE i Tibro kanotklubb. 

Du är VÄLKOMMEN till ÅRSMÖTE i Tibro kanotklubb. Mötet kommer att vara söndagen den 12 februari, kl. 14.00, plats Smulebergsskolans (Nya Ramsberg i Tibro tätort) matsal. Sedvanliga mötesförhandlingar hålles. Välkommen som betalande medlem! Fika bjuds som vanligt!  

Medlemsavgiften: I Tibro kanotklubb ska den vara betald innan ÅRSMÖTET den 12 februari, då har du möjlighet att deltaga som betalande medlem på årsmötet = rösträtt. Avgiften är 200 kr – 20 år och äldre, 100 kr - 19 år och yngre, 400 kr - familjeavgift för de som bor på samma adress. 

 

Licensavgiften (för den som önskar): Du som önskar ha licens betalar 100 kronor samtidigt som du betalar in din medlemsavgift. Den börjar gälla när du har betalt in avgiften och medlemsavgiften är betald. Licensen gäller för kalenderåret, så betala den redan i början på året, då den gäller även för vinterträning, skidåkning m.m. 

Från det år du fyller 17 är du tvungen att inneha licens om du deltar i tävlingar som sanktioneras av Svenska kanotförbundet. Ungdomar under 16 år är undantagna från licenskrav. 

Licens är en form av försäkring som alla aktiva bör inneha, ett skydd som gäller till och från träningar och tävlingar (nationellt), under träningar och tävlingar (nationellt). Träningar är ALLA aktiviteter som Tibro kanotklubb bedriver. För att få ha en licens måste du vara medlem i klubben. Om du vill ha mer information om licensen kan man gå in på Svenska kanotförbundets hemsida och hitta informationen.  

OBS! Allt betalas in på PG 591123–5 ange noga avsändare och vad som avser medlemsavgift respektive licens, och för vilka det gäller. OBS! 

Boka redan nu in fredag 31 mars idrottsfestival på Millners.  

Vår nya hemsida är nu i gång välkommen in på ett besök https://tibrokk.nu/ 

Adressen till vår administrationssida på idrott online där vi sköter närvaro o grupper är  https://login.idrottonline.se  

Styrelsen i Tibro kanotklubb.